"Markstället"

Stället tillverkat i fyrkantsrör och finns för affischformatet 50 x 70 samt 70 x 100 cm. Stället försett med toppskylt för placering av företagsnamn. Finns som standard i vitt och svart.

Produktfakta för markställetBågen
Vippstället

Rondellen

Bågen med snäppram


 

"Maxistället"

Stället tillverkat i 30 mm rundrör samt försett med svartlackeradfotplatta. Stället är tillverkat för affischformaten 50 x 70 cm, 70 x 100 cm samt
70 x 170 cm.
Stället försett med toppskylt för placering av företagsnamn. Finns som standard silverlackerad och röd.


Produktfakta för maxiställetTillbaka